Bangalore News Network
Advertise With BNN
About Us
Bangalore News Network
BNN
Industry & Commerce
Launches
Health
Social Service
Sports
Politics
Fashion & Entertainment
Interviews
Other News
Feedback

Ex-Minister Katta Subramanya Naidu and BBMP Ward No.34 Corporator Nagaraju, Distributed Free grocery to the poor and needy people

ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಗಂಗೇನಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.೩೪ರಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಕರೋನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಡುವೆಯು ಹಗಲಿರುಳು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ
Bengaluru | Updated: 17-05-2020 | Views: 233
TRENDING VIDEO
Others - ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಲಾವಿ ...
Category - Trending Videos
Category - Trending Videos
ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಾ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಗಂಗೇನಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.೩೪ರಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಕರೋನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಡುವೆಯು ಹಗಲಿರುಳು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ
COMPANY
About Us
Promoters
Advertise With Us
Careers
Feedback / Contact Us
NEWS SECTIONS
Industry & Commerce
Fashion & Entertainment
Health
Politics
Sports
POLICIES
Copyright Policy
Terms of Use
Privacy Policy
Complaints
CONTACT INFORMATION
Bangalore News Network
General:
info@bangalorenewsnetwork.com
Complaints:
Complaints@bangalorenewsnetwork.com
Send Your Feedback Here
Copyright © 2003 Bangalore News Network.
Software by Probiz IT & ITES